Ηλεκτρονική δήλωση

Η εφαρμογή δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη. Θα ενημερωθείτε εκ νέου μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες.

Η προθεσμία που είχε τεθεί δεν ισχύει.