Ονοματοδία DNS

Μέσω αυτής της σελίδας μπορείτε να αιτηθείτε την απόκτηση Ονοματοδίας DNS για χρήση σε εξυπηρετητή (server), ιστοσελίδα κ.α.
Η ονοματοδοσία είναι της μορφής όνομα.τμήμα.duth.gr π.χ mypage.law.duth.gr.
Δυνατότητα υποβολής αίτησης έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και οι Διοικητικοί Υπάλληλοι του πανεπιστημίου.