Στατική IP

Μέσω αυτής της σελίδας μπορείτε να αιτηθείτε την απόκτηση Στατικής Διεύθυνσης IPv4 για χρήση σε εξυπηρετητή (server), εκτυπωτή κ.α.
Δυνατότητα υποβολής αίτησης έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και οι Διοικητικοί Υπάλληλοι του πανεπιστημίου.