Άδειες

Μέσω της εφαρμογής αυτής υποβάλετε τα αιτήματα αδειών, παρακολουθείτε την εξέλιξη της έγκρισης και βρίσκετε πληροφορίες σχετικά με αυτές. Αφορά σε όλους τους μισθοδοτούμενους από το ΔΠΘ, δηλαδή μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και Διοικητικούς Υπαλλήλους.