Ιστοσελίδες

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας ιστοσελίδων Τμημάτων, Εργαστηρίων, Μεταπυχιακών Προγραμμάτων Σποδών, Υπηρεσίων καθώς και προσωπικών ιστοσελίδων.

Ιστοσελίδες Εργαστηρίων, ΠΜΣ

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου, έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ιστοσελίδες Εργαστηρίων/Κλινικών, ΠΜΣ κλπ.
Η ονοματοδοσία έχει τη μορφή:

όνομα_εργαστηρίου.τμήμα.duth.gr

Τη διαχείριση αναλαμβάνει ένα μέλος του Πανεπιστημίου (μέλος ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, μεταπτυχιακός φοιτητής, υποψήφιος διδάκτορας), ο οποίος με τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα χρήστη - κωδικό) συνδέεται στην ιστοσελίδα.
H μορφή της ιστοσελίδας μπορεί να είναι:
  • α) σε HTML, CSS. Στο διαδίκτυο υπάρχει μεγάλος αριθμός από υποδείγματα σελίδων (templates) τα οποία καλύπτουν όλες τις ανάγκες.
  • β) δυναμική σε περιβάλλον Wordpress.

Προσωπικές Ιστοσελίδες

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου, έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει προσωπικές ιστοσελίδες των μελών του πανεπιστημίου.
Η ονοματοδοσία έχει τη μορφή:

όνομα_χρήστη.τμήμα.duth.gr

Το υλικό της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι της μορφής HTML, CSS. Στο διαδίκτυο υπάρχει μεγάλος αριθμός από υποδείγματα σελίδων (templates) τα οποία καλύπτουν όλες τις ανάγκες.

Δεν υποστηρίζονται δυναμικές ιστοσελίδες (cgi, php, joomla, drupal, wordpress κλπ).

Οδηγίες για το ανέβασμα υλικού:

helpdesk.duth.gr/knowledgebase.php?article=32