Ψηφιακά Πιστοποιητικά για Server

Τα "Ψηφιακά Πιστοποητικά" αφορούν τη πιστοποίηση εξυπηρετητών (server) και ιστοσελίδων. Για όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ευρώπης, τα ψηφιακά πιστοποιητικά εκδίδονται από συνεργαζόμενη εταιρεία.
Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε:
Το αίτημα εγκρίνεται από τον διαχειριστή του ΔΠΘ και σας αποστέλλεται αυτομάτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε.